ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รุ่นที่ 4 พบปะสังสรรค์พร้อมกัน วันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ***คำแนะนำในการกรอกรายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้ใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน Username: คือรหัสSMISของโรงเรียน 8 หลัก แล้วตามด้วย@dlit.ac.th ส่วน Password เป็น รหัสSMIS 8 หลักของโรงเรียน เช่น Username : 4702xxxx@dlit.ac.th Password : 4702xxxx สำหรับครูรายบุคคลให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่***
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ประเภท :
แบ่งปันข่าวนี้ให้เพื่อน ๆ ของคุณที่
เรื่อง : ตรวจสอบรายละเอียดการให้ สพป.สน. 2 หักเงิน ชพค.ชพส.
ผู้เขียน : enc
เข้าชม : 1700
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ตามหนังสื่อที่  04143/1634   สพป.สน. 2  ลว. 11  พ.ค. 54   แจ้งโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้อง การเป็นสมาชิก  ชพค. ชพส.  และยื่นยันความต้องการให้ สพป.สน. 2 หักเงินสงเคราะห์รายศพ  ชพค. ชพส.  ให้นั้น  ขณะนี้ยังมีบางโรงเรียนยังไม่รายงานข้อมูล จึงขอให้โรงเรียนตามบัญชรายชื่อ ส่งรายละเอียดให้สพป.สน.2  ภายในวันที่  6  มิ.ย. 54  เพื่อจะใดให้  สพป.สน.2  หักเงินสงเคราะห์รายศพให้ ต่อไป

              
บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลการตรวจสอบสมาชิก  ชพค.-ชพส. 
ตามหนังสือที่ ศธ  04143/1634   ลงวันที่  11  พฤษภาคม   2554 
ที่ อำเภอ/โรงเรียน  หมายเหตุ
  อำเภอเจริญศิลป์  
1 โรงเรียนบ้านแกดำ ให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อแจ้งรายละเอียด 
2 โรงเรียนบ้านคำเม็ก ความถูกต้องตามบัญชีรายชื่อ และรายละเอียด
3 โรงเรียนบ้านดงสง่า ว่าเป็น ชพค. ชพส.   ดูรายชื่อได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
4 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก ตามหนังสือที่ ศธ 04143/1634 ลว.11 พ.ค. 54
5 โรงเรียนบ้านหนองน้อย ส่ง สพป. สน . 2  ภายในวันที่  6 มิ.ย. 54
6 โรงเรียนบ้าหนองแปน เพื่อจะได้ดำเนินการให้  สพป.สน. 2 หักเงิน
7 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย สงเคราะห์รายศพ  ต่อไป  
8 โรงเรียนบ้านหนองแสง  
9 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์   
  อำเภอพรรณานิคม  
1 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย  
2 โรงเรียนโนนเรือตอเรือ  
3 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ  
4 โรงเรียนบ้านคำแหว  
5 โรงเรียนบ้านเชิงชุม  
6 โรงเรียนบ้านดอนกอย  
7 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน  
8 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ  
9 โรงเรียนบ้านโนนพอก  
10 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่  
11 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน  
12 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่  
13 โรงเรียนบ้านอูนดง  
14 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก  
15 โรงเรียนบ้านสมสะอาด    
     
  อำเภอพังโคน  
1 โรงเรียนดอนตาลโนนสูง  
2 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง  
3 โรงเรียนบ้านนาถ่อน  
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม  
5 โรงเรียนบ้านนาเหมือง  
6 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น  
7 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง  
8 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย  
9 โรงเรียนบ้านอุ่มหม้า    
  อำเภอวาริชภูมิ  
1 โรงเรียนบ้านนาบ่อ  
2 โรงเรียนบ้านผักตบ    
  อำเภอสว่างแดนดิน  
1 โรงเรียนคำเจริญวิทยา  
2 โรงเรียนบ้านคำนาดี  
3 โรงเรียนบ้านคำสะแนน  
4 โรงเรียนบ้านคำสะอาด  
5 โรงเรียนโคกคอนดอนม่วย  
6 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ  
7 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่  
8 โรงเรียนบ้านตาลโกน  
9 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง  
10 โรงเรียนคำเจริญราษฎร์บำรุง  
11 โรงเรียนบ้านคำสะแนน  
12 โรงเรียนบ้านโคกสี  
13 โรงเรียนดงจันทูหนองไผ่  
14 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณ  
15 โรงเรียนบ้านตาลโกน  
16 โรงเรียนบ้านถ่อน  
17 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากกัด  
19 โรงเรียนบ้านธาตุ  
20 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้  
21 โรงเรียนบ้านเล่าประชานุเคราะห์  
22 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ  
23 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง  
24 โรงเรียนบ้านโพนสูง  
25 โรงเรียนบ้านหนองตาล  
26 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง  
27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า  
28 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน  
  อำเภอส่องดาว  
  โรงเรียนชุมชนท่าศิลา  
1 โรงเรียนโคกสะอาด  
2 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ  
3 โรงเรียนปทุมวาปี  
4 โรงเรียนโพนสวาง  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง    
6 โรงเรียนบ้านหนองกุง    
5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155