แบบรายงาน กรอกรายงาน(ศน./ผู้ติดตาม) ผลการดำเนินงาน หน่วยครูพระราชทานเคลือนที่
[หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.โรงเรียนในการประสานงานที่พักในโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรม ] [แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง ในสังกัด ประเมินตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม บนเว็บ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คลิกที่นี่เพื่อประเมินตนเอง โดยแนบรูปภาพประกอบในทุกประเด็น"
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบ่งปันข่าวนี้ให้เพื่อน ๆ ของคุณที่
เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลกลยุทธ์ที่ 1 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ค.56 ก่อน 13.30 น.
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 845
อาทิตย์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลกลยุทธ์ที่ 1
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 พ.ค.56 ก่อนเวลา 13.30 น.
หากโรงเรียนไม่ดำเนินการจะส่งผลเสียหายต่อการติดตามการดำเนินงานจาก สพฐ. เพราะจะต้องใช้ข้อมูลจากโรงเรียนครบ 100 %


<<กรอกข้อมูล>>
<<รายชื่อโรงเรียนที่กรอกแล้ว>>

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ

ที่ โรงเรียน อำเภอ ที โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สว่างแดนดิน 35 บ้านทุ่งคำ เจริญศิลป์
2 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน(รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สว่างแดนดิน 36 บ้านหนองน้อย เจริญศิลป์
3 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สว่างแดนดิน 37 บ้านดงบาก เจริญศิลป์
4 บ้านหนองหมากแซว สว่างแดนดิน 38 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) เจริญศิลป์
5 บ้านหนองไผ่ สว่างแดนดิน 39 บ้านคำเม็ก เจริญศิลป์
6 บ้านตาล สว่างแดนดิน 40 บ้านหนองผักเทียม นิคมน้ำอูน
7 บ้านตาลโกน สว่างแดนดิน 41 บ้านโนนพอก  พรรณานิคม
8 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สว่างแดนดิน 42 บ้านกุดน้ำขุ่น พรรณานิคม
9 บ้านหนองดินดำ สว่างแดนดิน 43 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) พรรณานิคม
10 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สว่างแดนดิน 44 บ้านภูเพ็ก พรรณานิคม
11 บ้านนาเตียง สว่างแดนดิน 45 บ้านบะหัวเมย พรรณานิคม
12 บ้านหนองหวาย สว่างแดนดิน 46 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) พรรณานิคม
13 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สว่างแดนดิน 47 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง พรรณานิคม
14 บ้านเตาไหสร้างแก้ว สว่างแดนดิน 48 บ้านทิดไทย พรรณานิคม
15 บ้านม้า สว่างแดนดิน 49 บ้านโนนอุดม พรรณานิคม
16 บ้านดอนยานาง สว่างแดนดิน 50 บ้านโคก พรรณานิคม
17 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สว่างแดนดิน 51 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) พรรณานิคม
18 บ้านคันชา สว่างแดนดิน 52 บ้านบัว (สระพังวิทยา) พรรณานิคม
19 บ้านหนองหอย สว่างแดนดิน 53 บ้านโนนทรายคำ พรรณานิคม
20 บงใต้โนนรังพัฒนา สว่างแดนดิน 54 บ้านดอนดู่ พังโคน
21 บ้านจำปานาถ่อน สว่างแดนดิน 55 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) พังโคน
22 บ้านต้ายนาคูณวิทยา สว่างแดนดิน 56 บ้านผ้าขาวโพนแพง พังโคน
23 บ้านคำสะแนน สว่างแดนดิน 57 บ้านหนองไฮ พังโคน
24 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สว่างแดนดิน 58 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) พังโคน
25 บ้านหนองหอยคัน สว่างแดนดิน 59 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ วาริชภูมิ
26 บ้านพันนา สว่างแดนดิน 60 บ้านดงคำโพธิ์ วาริชภูมิ
27 บ้านถ่อน ต.พันนา สว่างแดนดิน 61 บ้านงิ้วพังฮอ วาริชภูมิ
28 บ้านค้อโพนสวางยางชุม สว่างแดนดิน 62 บ้านหนองแวง วาริชภูมิ
29 บ้านแวง สว่างแดนดิน 63 วาริชภูมิพิทยาคาร วาริชภูมิ
30 บ้านหนองชาด สว่างแดนดิน 64 บ้านธาตุกุดพร้าว วาริชภูมิ
31 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สว่างแดนดิน 65 บ้านชัยชนะ ส่องดาว
32 บ้านหวาย สว่างแดนดิน 66 ชุมชนบ้านท่าศิลา ส่องดาว
33 บ้านโคกดินแดง สว่างแดนดิน 67 บ้านคำก้าว ส่องดาว
34 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น สว่างแดนดิน 68 บ้านปทุมวาปั ส่องดาว
      69 อภัยดำรงธรรม ส่องดาว
      70 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) ส่องดาว
      71 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) ส่องดาว
      72 ชุมชนส่องดาว ส่องดาว
      73 บ้านหนองกุง ส่องดาว


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      จัดซื้อ-จ้างในระบบ e-Gp ระยะที่ 2 22 / ธ.ค. / 2557
      การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11/2557 20 / ธ.ค. / 2557
      การแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 11/2557 20 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 19 / ธ.ค. / 2557
      ขอเชิญรับฟังคำชี้แจง พ.ร.บ.กลับใจ 19 / ธ.ค. / 2557


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155