[ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน อบรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่านช่อง DLTV14 ที่โรงเรียนที่ตั้งของตนเอง ในวันที่ 6 กันยายน 2557 เริ่มเวลา 09.00 น.-16.30 น.
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวอย่างสำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตัวอย่าง ไฟล์ Excle สำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ ร.ร.ส่งแบบสรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
เตรียมเอกสารการเลื่อนขั้นกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.สกลนคร เขต 2 ขอความกรุณาท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนนำส่งเอกสารเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(คุณสายใจ)โดยตรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฎิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งปฏิทินดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพป.สกลนคร เขต ๒ ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
อ.ก.ค.ศ.สกลนคร เขต 2 พิจารณาอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แจ้งโรงเรียนที่่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบท้ายส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำโดยด่วน จำนวน 4 ชุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการพิจารณาย้ายตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูMasterคณิตศาสตร์เชิญรับวุฒิบัตร
ตามที่สสวท.โดยมรภ.สกลครได้จัดอบรมครูMaster คณิตศาสตร์ปี55นั้นบัดนี้วุฒิบัตรส่งถึงสพป.สน.2แล้วเรียนร้อยแล้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพป.สกลนคร เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันทึ่ 13 - 18 กรกฎาคม 2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
11 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
แจ้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้้ ส่งวุฒิบัตรผ่านการอบรม ที่ กลุ่มบุคคล สพป.สกลนคร เขต 2 ภายในวันที่ 16 ก.ค.56
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งศึกษานิเทศก์ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
สพป.สกลนคร เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ข้าราชการครูในสังกัดที่ประสงค์ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายโดยให้ส่งภายในวันที่ 10 ก.ค.56
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบรายงานความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายงานความต้องการครู
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
24 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานข้อมูล 10 มิ.ย.56
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง รายงาน ข้อมูล 10 มิ.ย.56 ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งข้อมูล 10 มิถุนายน 2556
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ด่วน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งเอกสารเครื่องราชฯเพิ่มเติม
แจ้งผู้มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอเครื่องราชฯฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย. 56 ด่วนที่สุด
โรงเรียนใดที่ยังไม่ส่งข้อมูล 10 มิ.ย. 56 กรุณาส่ง ภายในวันที่ 19 มิ.ย.56
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
เร่งรัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
ขอให้ ร.ร.ส่งผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย มายัง สพป.สน.2 โดยด่วน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155