แบบรายงาน กรอกรายงาน(ศน./ผู้ติดตาม) ผลการดำเนินงาน หน่วยครูพระราชทานเคลือนที่
[หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.โรงเรียนในการประสานงานที่พักในโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรม ] [แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง ในสังกัด ประเมินตนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม บนเว็บ ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คลิกที่นี่เพื่อประเมินตนเอง โดยแนบรูปภาพประกอบในทุกประเด็น"
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
16 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนขั้นเงินเดือน (ครูผู้ช่วย เป็น ครู คศ.1)
แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ ที่มีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู คศ.1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (กรณีเต็มขั้น)
ชี้แจงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (กรณีเต็มขั้น)
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม)
ตามที่ สพป.สกลนคร เขต ๒ จะจัดทำโครงการพัฒนาพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ประจำปี ๒๕๕๖ ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการ(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
สพป.สกลนคร เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ(ผู้อำนวยการโรงเรียน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ใช้งบประมาณของทางราชการ
ด้วย สพป.สกลนคร เขต ๒ กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาพนักงานราชการและครูอัตราจ้างที่ใช้งบประมาณของทางราชการ ขึ้นในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ด้วย สพป.สกลนคร เขต ๒ ร่วมกับชมรมลูกจ้างประจำ กำหนดจัดโครงการพัฒนาลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเตรียมการเลื่อนขั้นข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ต.ค.56)
อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 04143/2904 ลงวันที่ 3 ก.ย.56 เรื่องการเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1ต.ค.56)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำรวจข้อมูลลูกจ้าง/พนักงานราชการที่มีคุณสมบัติคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ให้ทุกร.ร.สำรวจและกรอกข้อมูลข้อมูลลูกจ้าง/พนักงานราชการที่มีคุณสมบัติคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
เตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2556)
การเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 แจ้งโรงเรียนต่อไปนี้ติดต่อคุณสายใจ ด่วน 0862285883
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การนำเสนอผลงาน ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
ให้ข้าราชการครูที่ขอรับการคัดเลือกมาจัดเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานได้ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ตลอดวันหรือวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 ต้องก่อนเวลา 08.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ในฝันและร.ร.ดีศรีตำบลกรอกข้อมูลอบรมBBL
ร.ร.ในฝันและร.ร.ดีศรีตำบลส่งรายชื่อครูสอนระดับปฐมวัย/ระดับประถม/ผอ.ร.ร. รวม3คนเข้าร่วมการอบรมBBL
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ด้วย สพฐ.ได้ตรวจสอบคำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำให้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตัวอย่างสำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
ตัวอย่าง ไฟล์ Excle สำหรับขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ ร.ร.ส่งแบบสรุปผลการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
เตรียมเอกสารการเลื่อนขั้นกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพป.สกลนคร เขต 2 ขอความกรุณาท่านได้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนนำส่งเอกสารเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือนกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล(คุณสายใจ)โดยตรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฎิทินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งปฏิทินดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพป.สกลนคร เขต ๒ ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
อนุมัติ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
อ.ก.ค.ศ.สกลนคร เขต 2 พิจารณาอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แจ้งโรงเรียนที่่มีรายชื่อตามเอกสารที่แนบท้ายส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำโดยด่วน จำนวน 4 ชุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155