[ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มใช้ระบบ งานสารบรรณในระบบE-Officeวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
18 / ก.ค. / 2557 : ข่าวสารทั่วไป
Montessori
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกลนคร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว\\\"ผอ.ธนภัทร อุดมกุลรัตนะ\\\"
สกลนคร เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว\\\"ผอ.ธนภัทร อุดมกุลรัตนะ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64
เชิญสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการปี 2557
แจ้งข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เกษียณอายุราชการปี 2557
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง\\\"การแบ่งระดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64\\\"
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง\\\"การแบ่งระดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557\\\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและแก้ไข ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและแก้ไขเพื่อดำเนินการเบิกจ่าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภารกิจ\"ผอ.สพป.สน.2\"
ภารกิจ\"ผอ.สพป.สน.2\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การนำเข้าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แจ้งโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนโปรแกรม Scan tool 3 เวอร์ชั่นล่าสุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กรณีได้ใบรับรองสิทธิแล้วแต่ยังไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู..
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงวันเวลาโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ ศธ 04143/2331 ลว. 10 กรกฎาคม 2557 อบรมวันที่ 31 ก.ค. และ 1-2 ส.ค. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3
แจ้งโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญสั่่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เชิญสั่่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ค. / 2557 : คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2557
รายชื่อศูนย์เครือข่ายฯ ที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
อบรมระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกับการสัมภาษณ์ \"น้องแบม\" เด็กหญิงจิตราภา เพียศรี
พบกับการสัมภาษณ์ \"น้องแบม\" เด็กหญิงจิตราภา เพียศรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของ อ.ก.ต.ป.น.
แบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ อ.ก.ต.ป.น.
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
13 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์\\\" เทเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา \\\"
วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์\\\" เทเหล้า งดเหล้าเข้าพรรษา\\\"\\\"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พบกับ \\\"เด็กหญิงจิตราภา เพียศรี\\\"
พบกับ \\\"เด็กหญิงจิตราภา เพียศรี\\\"
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
12 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 11, 13 และ 15 ส่งรายชื่อ อ.ก.ต.ป.น.ด่วน
ให้ศูนย์เครือข่ายที่ 11 13 และ 15 ส่งรายชื่อ อ.ก.ต.ป.น. ด่วน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/220 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155