[ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 56 เป็นต้นไป สพป.สกลนคร เขต 2 จะใช้ระบบงานสารบรรณ ในระบบ e-office ของ สพฐ. ในการรับส่งหนังสือราชการ ควบคู่กับระบบ e-filing เพื่อเป็นการทดลองระบบดังกล่าว เพื่อใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ม.ค 57 หากไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ iTEC
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2

อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
27 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
การลงทะเบียนรับ Username และ Password ในระบเลื่อนขั้นอิเล็กทรอนิกส์
การลงทะเบียนรับ Username และ Password ในระบเลื่อนขั้นอิเล็กทรอนิกส์
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
27 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ให้โรงเรียนทุกโรงส่งหลักฐานการโอนเงินเพิ่มวุฒิปริญญาตรีให้ครูเดือน ต.ค.-พ.ย.56
ส่งให้เขตภายในวันที่ 28 มี.ค. 57 ด้วย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
27 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ให้โรงเรียนทุกโรงส่งใบอนุญาตต่าง ๆ ส่งให้เขตโดยด่วน
เพื่อตรวจสอบในระบบ PSIS เวอร์ชั่นใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพการอบรมจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา (English Bilingual Education : EBE) ครู ป.4
24-25 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลทางการศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 2 ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.3 และข้อมูลผลการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู จิตสำนึกความเป็นไทยและอยู่อย่างพอเพียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลจากพายุฤดูร้อน
8 โรงเรียนจากพายุฤดูร้อน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญศิษย์เก่ารุ่น ม. รุ่นที่ ๑ มัธยมวาริชภูมิครั้งที่ ๒
ศิษย์เก่ารุ่น ม. รุ่นที่ ๑ มัธยมวาริชภูมิครั้งที่ ๒
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school เฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษา ปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557
โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (แบบพิมพ์)
แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามรายชื่อแนบท้าย ได้ตั้งแต่บัดนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ให้โรงเรียนทุกโรงสมัคร ระบบ PSIS V.2 ใหม่ในวันที่ 26 มี.ค. 57 คลิกที่นี่
สมัครระบบ PSIS V.2
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
25 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ที่นี่
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
อบรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ( EBE ) สำหรับครูผู้สอนชั้น ป.4
24-25 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
clip การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
clip การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มนโยบายและแผน
เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
เชิญประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 3/2557 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
อบรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา ( EBE ) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
20-21 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มอำนวยการ
แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยนักเรียนประสบอุบัติเหตุและจมน้ำเสียชีวิต ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557
แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยนักเรียนประสบอุบัติเหตุและจมน้ำเสียชีวิต ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ครูสว่างแดนดิน ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
สหกรณ์ครูสว่างแดนดิน ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรีให้แล้วคลิกที่นี่
เดือน ต.ค.-พ.ย. 2556 ส่งใบเสร็จล้างหนี้ด้วย
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
21 / มี.ค. / 2557 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โอนเงินเรียนฟรี ให้แล้ว คลิกที่นี่
ปีการศึกษา 2555
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/205 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155