แบบรายงาน กรอกรายงาน(ศน./ผู้ติดตาม) ผลการดำเนินงาน หน่วยครูพระราชทานเคลือนที่
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับชมการถ่ายทอดการทบทวนเพื่อเตรียมตัวการสอบ ONET ปี 2557 ทางช่อง DLTV 14 ระหว่างวันที่ 10-28 ม.ค.57 ช่วงเวลา 07.30-08.30 และ 14.30 -15.30 วันจันทร์ - วันศุกร์ และวันเสาร์ ระหว่่าง 08.30 -14.30 น.
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 28 / ม.ค. / 2558 ] การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ( 50 / ) โดย support
[ 28 / ม.ค. / 2558 ] การย้ายปกติและย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 215 / ) โดย personnel
[ 28 / ม.ค. / 2558 ] โรงเรียนตามรายชื่อให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน ป.3 ด่วน...!! ( 334 / ) โดย supervise
[ 27 / ม.ค. / 2558 ] พิธีรับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิคส์ อุปกรณ์กีฬา ( 77 / ) โดย prnews
[ 26 / ม.ค. / 2558 ] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการ ( 301 / ) โดย prnews
[ 26 / ม.ค. / 2558 ] โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ ศที่แนบพร้อมนี้ ชุลีพร/ข่าว ( 41 / ) โดย prnews
[ 26 / ม.ค. / 2558 ] ใบสมัครสอบผู้บริหารกลุ่มทั่วไป ( 233 / ) โดย personnel
[ 25 / ม.ค. / 2558 ] การแข่งขันกีฬาบคุลากรทางการศึกษา ( 237 / ) โดย prnews
[ 22 / ม.ค. / 2558 ] ให้ทุกโรงเรียนและทุกสนามสอบ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ O-NET ( 1146 / ) โดย Supervise
[ 22 / ม.ค. / 2558 ] รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 2558 ( 419 / ) โดย supervise

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
21 / ม.ค. / 2558 : ( 509 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งการโอนพยาบาลการศึกษาบุตร 20 มกราคม 2558
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาล
15 / ม.ค. / 2558 : ( 253 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนา เรื่องการกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญตาม พรบ.2494 (ของบำนาญ)
ขอเปลี่ยนแปลงวันสัมนนา ของผู้รับบำนาญ จากวันที่ 21 มกราคม 2558 มาเป็นวันที่ 19 มกราคม 2558
15 / ม.ค. / 2558 : ( 535 / ) โดย personnel
1 stars ( 1 / 1 )
แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก / คศ.2 ตกเบิก / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก / คศ.2 ตกเบิก / ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
12 / ม.ค. / 2558 : ( 291 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนแบบ คสล.ทรงมนิลา 2 ชั้น รร.อนุบาลสว่างแดนดิน
ประกาศ การขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน คสล.ทรงมนิลา 2 ชั้น ขอ.รร.อนุบาลสว่างแดนดิน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
25 / พ.ย. / 2557 : ( 430 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 3 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (การแต่งกายชุดสีกากีเพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 3 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (การแต่งกายชุดสีกากีเพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)
19 / พ.ย. / 2557 : ( 285 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ส่งใบรับสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง
27 / ต.ค. / 2557 : ( 415 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 5 พ.ย. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 5 พ.ย. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
2 / ต.ค. / 2557 : ( 569 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
18 / ธ.ค. / 2557 : ( 197 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
13 / พ.ย. / 2557 : ( 836 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
10 / ต.ค. / 2557 : ( 1116 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
7 / ต.ค. / 2557 : ( 571 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุดให้โรงเรียนในฝันกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เว็บไซต์www.labschools.com

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 / ม.ค. / 2558 : ( 430 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ด้วย ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
22 / ม.ค. / 2558 : ( 1275 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ย้ายข้าราชการครูต่างเขต
อ.ก.ค.ศ.ได้อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูต่างเขตฯ
22 / ม.ค. / 2558 : ( 781 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้อนุมัติให้ย้ายผู้บริหารฯ
22 / ม.ค. / 2558 : ( 962 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครู

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
22 / ม.ค. / 2558 : ( 399 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้ทุกโรงเรียน/สนามสอบ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ O-NET
สนามสอบ,ห้องสอบ,เลขที่นั่งสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
21 / ม.ค. / 2558 : ( 160 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมหัวหน้าสนามสอบ O- NET ปีการศึกษา 2557
ไฟล์แนบ
16 / ม.ค. / 2558 : ( 835 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำสั่ง O-NET ปรับปรุง
คำสั่ง O-NET แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
12 / ม.ค. / 2558 : ( 311 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ไฟล์แนบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 / ม.ค. / 2558 : ( 138 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขออภัยในการให้บริการเนื่องจากต้องเข้าร่วมกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
8 / ม.ค. / 2558 : ( 220 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สารวันเด็กนายกรัฐมนตรีและสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งสารวันเด็กนายกรัฐมนตรีและสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
7 / ม.ค. / 2558 : ( 175 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ส่งคำขวัญวันเด็ก
แจ้งคำขวัญวันเด็กปี 2558
29 / ธ.ค. / 2557 : ( 79 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เลมที่ 38
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

 ข่าวสารทั่วไป
30 / ธ.ค. / 2557 : ( 161 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 / ธ.ค. / 2557 : ( 185 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีเปิด
มหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมบวรวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2 / ธ.ค. / 2557 : ( 348 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หนองบัวเกมส์
กีฬานักเรียนอำเภอพังโคน ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
19 / พ.ย. / 2557 : ( 175 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
สั่งจองได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 / ม.ค. / 2558 : ( 6 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน ส่งรูปแบบรายละเอียดกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ
โรงเรียนเอกชนทุกโรง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามที่ สช.กำหนด หากโรงเรียนใดนำส่งแล้วก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้
28 / ม.ค. / 2558 : ( 9 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้ รร.เอกชนในสังกัด ประเภทอาชีวศึกษา ยื่นการขอเปิดภาคเรียนฤดูร้อน คลิกT
โดยเร็วระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี คู่มือเรื่องการขอเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ดาวน์โหลดเลย
28 / ม.ค. / 2558 : ( 7 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุดให้ จนท.กยศ.ดำเนินการผู้กู้รายใหม่เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน มกราคม 58T
สงสัยสอบถาม คุณกนกพร กลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27 / ม.ค. / 2558 : ( 65 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพิ่มเติม 84%คลิกที่นี่
โอนเงินอาหารเสริม(นม)

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
29 / ก.ย. / 2557 : ( 308 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 888 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 488 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
3 / มิ.ย. / 2557 : ( 797 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2557

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
19 / ม.ค. / 2558 : ( 135 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ...
12 / ม.ค. / 2558 : ( 245 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2557 (รายอำเภอ)
ในงานวันครู ประจำปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558
8 / ม.ค. / 2558 : ( 105 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญรับมอบเงินอุดหนุนการจัดงานวันครู ประจำปี 2558
ในวันที่ 12 มกราคม 2558 ...
7 / ม.ค. / 2558 : ( 193 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ ของคุรุสภา ประจำปี 2557
เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ...

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1223 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1035 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1287 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 879 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 357 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2694 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 2940 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3106 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 255 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 625 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 411 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์
[ 23 / ธ.ค. / 2556 ] รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 551 ) เจ้าของ ทนงศักดิ์ ทินบุตร
[ 16 / พ.ย. / 2556 ] รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ( อ่าน : 374 ) เจ้าของ นายวิชัย ภาวะบุตร
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ( อ่าน : 558 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงความรู้ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาราศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 431 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 2 / ก.ค. / 2556 ] รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 829 ) เจ้าของ นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
[ 6 / มิ.ย. / 2556 ] รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 1986 ) เจ้าของ นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
[ 2 / มิ.ย. / 2556 ] การพัฒนาชุดการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 685 ) เจ้าของ นางจันทร์สุดา บุตรชาติ

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 33 / ดาวน์โหลด : 24 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 92 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 109 / ดาวน์โหลด : 163 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 587 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 333 / ดาวน์โหลด : 417 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 345 / ดาวน์โหลด : 457 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 338 / ดาวน์โหลด : 510 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 210 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1180 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 884 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 1050 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 88508 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
28 / ม.ค. / 2558 : ( 12 / ) โดย 47020216
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯแจ้งแผนผังสนามสอบ O-NET

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯแจ้งแผนผังสนามสอบ O-NET ปี 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
27 / ม.ค. / 2558 : ( 36 / ) โดย 47020179
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
นิเทศโรงเรียนแก่นนำจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม

โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เป็นสถานที่ในการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม และโรงเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557
25 / ม.ค. / 2558 : ( 44 / ) โดย 47020158
5 stars ( 5 / 1 )
โรงเรียนบ้านหนองดินดำซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหนองดินดำ โดย ผอ.โชคชัย สุรารักษ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ร่วมกันควบคุมดูแลดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน
25 / ม.ค. / 2558 : ( 47 / ) โดย 47020120
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่โรงเรียนบ้านห้วยบาง

โรงเรียนบ้านห้วยบาง โชคดีได้น้ำบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำ และน้ำดื่มสะอาด โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 25 มกราคม 2558 (กำลังดำเนินการ)

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155