แบบรายงาน กรอกรายงาน(ศน./ผู้ติดตาม) ผลการดำเนินงาน หน่วยครูพระราชทานเคลือนที่
[หมายเลขโทรศัพท์ ผอ.โรงเรียนในการประสานงานที่พักในโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรม ] [แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายใน วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗ บนระบบ DMC
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 21 / พ.ย. / 2557 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 21 พ.ย.57 ( 73 / ) โดย general
[ 18 / พ.ย. / 2557 ] แจ้งร.ร.ขาดเล็กทุกโรงเรียนปรับปรุงข้อมูลการรายงานการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้สมบูรณ์และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พ.ย.2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ( 761 / ) โดย admin
[ 14 / พ.ย. / 2557 ] เทศกาลวันลอยกระทง ( 263 / ) โดย prnews
[ 14 / พ.ย. / 2557 ] จังหวัดเคลื่อนที่\"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม\" ( 176 / ) โดย prnews
[ 14 / พ.ย. / 2557 ] แจ้งยอดเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ณ วันที่ 14 พ.ย.57 ( 193 / ) โดย general
[ 14 / พ.ย. / 2557 ] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ์บำเหน็จบำนาญ ( 694 / ) โดย prnews
[ 14 / พ.ย. / 2557 ] ด่วนที่สุด!! 25 โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ( 477 / ) โดย itec
[ 13 / พ.ย. / 2557 ] ด่วนที่สุด! โรงเรียนที่เป็นสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ( 517 / ) โดย supervise
[ 12 / พ.ย. / 2557 ] โรงเรียนที่ยังไม่แจ้งรายชื่ออบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูฯ ( 950 / ) โดย personnel
[ 11 / พ.ย. / 2557 ] โครงการค่ายภาษาสำหรับเด็ก ( 362 / ) โดย prnews

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
21 / พ.ย. / 2557 : ( 180 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งให้รับเอกสารคืน งานครุภัณฑ์ ทางไกลผ่านดาวเทียม
แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อมารับเอกสาร งานครุภัณฑ์ ทางไกลผ่านดาวเทียม ไปแก้ไข
19 / พ.ย. / 2557 : ( 524 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างและค่าเบี้ยเลี้ยงพยาบาลการศึกษาบุตร
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างครูวิกฤติ ครูธุรการ รร. และค่าเบี้ยเลี้ยง พยาบาล การศึกษาบุตร
17 / พ.ย. / 2557 : ( 487 / ) โดย finance
1 stars ( 1 / 1 )
แจ้งการโอนเงินดอกผลอาหารกลางวัน
แจ้งการโอนเงินดอกผลอาหารกลางวัน
13 / พ.ย. / 2557 : ( 569 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโอนเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรข้าราชการและค่ารักษาพยาบาล บำนาญ
รายชื่อตามเอกสารแนบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
19 / พ.ย. / 2557 : ( 112 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ส่งใบรับสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง
27 / ต.ค. / 2557 : ( 328 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 5 พ.ย. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 5 พ.ย. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
2 / ต.ค. / 2557 : ( 491 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2557 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2
12 / ก.ย. / 2557 : ( 199 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2
ขอเชิญประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
13 / พ.ย. / 2557 : ( 518 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
10 / ต.ค. / 2557 : ( 1015 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
7 / ต.ค. / 2557 : ( 466 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุดให้โรงเรียนในฝันกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เว็บไซต์www.labschools.com
7 / ต.ค. / 2557 : ( 704 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบ
ประมาณ 2558 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 / พ.ย. / 2557 : ( 544 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่มีคำสั่งให้มีวิทยฐานะแล้ว ยังไม่ได้เบิกจ่าย
เนื่องจากการตกเบิกเงินวิทยฐานะชำนาญการมีข้อผิดพลาด จึงขอให้ข้าราชการครูที่ส่งชำนาญการและได้ปรับวุฒิตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
21 / ต.ค. / 2557 : ( 1004 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (กรณีครูผู้ช่วย คศ.1) และค่าจ้างลูกจ้างประจำ
6 / ต.ค. / 2557 : ( 576 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งพนักงานราชการในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2
แจ้งพนักงานราชการในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ติดต่อคุณบังอร ปรีชา กลุ่มบริหารงานบุุคคล ด่วนภายในเวลา 14.00 น เบอร์โทรศัพท์ 0856466394
1 / ต.ค. / 2557 : ( 1217 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดประกอบการทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
29 / ต.ค. / 2557 : ( 246 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัยโครงการTIMSS
ขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัยโครงการTIMSS
16 / ต.ค. / 2557 : ( 623 / ) โดย supervise
3 stars ( 3 / 1 )
ให้ส่งรายชื่อกรรมการ O-NET
สนามสอบและศูนย์เครือข่าย ที่ส่งและยังไม่ส่งรายชื่อกรรมการประจำสนามสอบ, กรรมการคุมสอบ และกรรมการกลาง
13 / ต.ค. / 2557 : ( 315 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนในการสอบ O-NET
โรงเรียนสามารถเพิ่ม-ลด ข้อมูลนักเรียนได้ในช่วง 10-31 ค.ต.2557 นี้
1 / ต.ค. / 2557 : ( 1266 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การอบรมบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน
กำหนดวันอบรมการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3 / พ.ย. / 2557 : ( 423 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน ส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกีฬา
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04143/3194 ลว.18 ก.ย. 2557
21 / ต.ค. / 2557 : ( 368 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กรุณาติดต่อรับบัตร พสน.ด่วนค่ะ
แจ้งบุคคลตามรายชื่อติดต่อรับบัตร พสน.ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2
25 / ก.ย. / 2557 : ( 730 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คำสั่งมหกรรมแข่งขันวิชาการนักเรียนครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557
คำสั่งมหกรรมแข่งขันวิชาการนักเรียนครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2557
10 / ก.ย. / 2557 : ( 397 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการครู อาจารย์ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งสถานศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง(ฉบับโรงเรียน) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557

 ข่าวสารทั่วไป
19 / พ.ย. / 2557 : ( 99 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
สั่งจองได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง
19 / พ.ย. / 2557 : ( 60 / ) โดย general
1 stars ( 1 / 1 )
ขอความร่วมมือสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี2558
สั่งจองได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง
20 / ส.ค. / 2557 : ( 613 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์
8 / ส.ค. / 2557 : ( 252 / ) โดย prnews
5 stars ( 5 / 1 )
กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวีถีพุทธนำสู่อาเซียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 10
กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนวีถีพุทธนำสู่อาเซียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 10

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
11 / พ.ย. / 2557 : ( 455 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนพยาบาล,การศึกษาบุตร โอนวันที่ 12 พ.ย. 57คลิกที่นี่
โอนเงินพยาบาล,การศึกษาบุตร โอนวันที่ 12 พ.ย. 57
5 / พ.ย. / 2557 : ( 164 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/57 เพิ่มเติม คลิกที่นี่
โอนเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 1/57 เพิ่มเติม
5 / พ.ย. / 2557 : ( 120 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินอุดหนุน ก.ย.57ค้างจ่าย 4.06% คลิกที่นี่
โอนเงินอุดหนุน ก.ย. 57 ค้างจ่าย
5 / พ.ย. / 2557 : ( 130 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน คลิกที่นี่
โอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
29 / ก.ย. / 2557 : ( 235 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 811 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 434 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
3 / มิ.ย. / 2557 : ( 722 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2557

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
21 / ต.ค. / 2557 : ( 235 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558
กรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะหมดอายุ ในระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558
10 / ก.ย. / 2557 : ( 326 / ) โดย kuru
4 stars ( 4 / 1 )
หลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
มติคณะกรรมการคุรุสภา...
3 / ก.ย. / 2557 : ( 378 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
2 / ก.ย. / 2557 : ( 375 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ประกาศคุรุสภา..

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1162 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 988 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1210 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 836 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 317 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2629 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 2885 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3025 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 179 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 547 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 351 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์
[ 23 / ธ.ค. / 2556 ] รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 500 ) เจ้าของ ทนงศักดิ์ ทินบุตร
[ 16 / พ.ย. / 2556 ] รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ( อ่าน : 323 ) เจ้าของ นายวิชัย ภาวะบุตร
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ( อ่าน : 514 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงความรู้ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาราศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 372 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 2 / ก.ค. / 2556 ] รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 743 ) เจ้าของ นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
[ 6 / มิ.ย. / 2556 ] รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 1873 ) เจ้าของ นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
[ 2 / มิ.ย. / 2556 ] การพัฒนาชุดการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 646 ) เจ้าของ นางจันทร์สุดา บุตรชาติ

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 26 / ดาวน์โหลด : 20 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 125 / ดาวน์โหลด : 91 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 108 / ดาวน์โหลด : 163 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 587 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 332 / ดาวน์โหลด : 417 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 333 / ดาวน์โหลด : 430 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 330 / ดาวน์โหลด : 493 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 171 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1135 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 843 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 997 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 58450 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
21 / พ.ย. / 2557 : ( 46 / ) โดย 47020032
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เสาขวัญกุดก้อมเกมส์

วันศุกร์ที่ 21 พ.ย. 57 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯที่ 3
21 / พ.ย. / 2557 : ( 52 / ) โดย 47020032
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
มหกรรมกีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯที่ 3

กิจกรรมวันแรก มหกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาฯที่ 3 เสาขวัญกุดก้อมเกมส์
19 / พ.ย. / 2557 : ( 103 / ) โดย 47020070
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๖

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๖ จัดการแข่งขันกีฬา ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗
19 / พ.ย. / 2557 : ( 35 / ) โดย 47020070
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำรับมอบสื่อการเรียนการสอน

โรงเรียนบ้านโนนทรายคำได้รับมอบสื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นในโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155