[ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเริ่มใช้ระบบ งานสารบรรณในระบบE-Officeวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2


อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 28 / ก.ค. / 2557 ] แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงทั้งภาครัฐและเอกชน ( 469 / ) โดย prnews
[ 28 / ก.ค. / 2557 ] อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ( 236 / ) โดย prnews
[ 28 / ก.ค. / 2557 ] กำหนดการและใบสมัครอบรม \\\"การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้\\\" ( 524 / ) โดย prnews
[ 26 / ก.ค. / 2557 ] ด่วนที่สุด..หลายโรงเรียนยังไม่ทราบ...การอบรมครูสอนคณิตศาสตร์ ป.1 ( 760 / ) โดย supervise
[ 25 / ก.ค. / 2557 ] นาสีนวลวิชาการ-เกษตรแฟร์ ( 170 / ) โดย prnews
[ 25 / ก.ค. / 2557 ] โครงการกิจกรรม 12 เดือน ( 254 / ) โดย prnews
[ 25 / ก.ค. / 2557 ] แจ้งกำหนดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 สาระวิทยาศาสตร์และศิลปะ ( 491 / ) โดย supervise
[ 25 / ก.ค. / 2557 ] แจ้งกำหนดสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 สาระวิทยาศาสตร์และศิลปะ ( 203 / ) โดย supervise
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] แจ้งทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ( 429 / ) โดย prnews
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] ด่วน!!!! แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 2 ( 1080 / ) โดย prnews

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
24 / ก.ค. / 2557 : ( 407 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตรวจเอกสาร
23 / ก.ค. / 2557 : ( 607 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
เมื่อวันที่ 22 กค. 57
22 / ก.ค. / 2557 : ( 1260 / ) โดย finance
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินปรับวุฒิ 1 มค 2556 และ 1 มกราคม 2557
โอนเงินปรับวุฒิ
18 / ก.ค. / 2557 : ( 443 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสื่อบกพร่องการการเรียนรู้ (LD )ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสื่อบกพร่องการการเรียนรู้ (LD )ตรวจสอบรายชื่อการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย โรงเรียนใดยังไม่ส่งเอกสารให้รีบส่งภายใน 24 กรกฎาคม 2557

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
18 / ก.ค. / 2557 : ( 194 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอและความต้องการในการปฏิรูปประเทศ
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอและความต้องการในการปฏิรูปประเทศ ในวันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
9 / ก.ค. / 2557 : ( 314 / ) โดย general
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 425 / ) โดย general
5 stars ( 5 / 1 )
เชิญประชุมผู้บริหาร วันที่ 4 กรกฏาคม 2557
ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 4 กรกฏาคม 2557
23 / มิ.ย. / 2557 : ( 232 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญร่วมเช่าบูชา พระพุทธชินสีห์ (จำลอง) 1 ทศวรรษ สพฐ
ขอเชิญร่วมเช่าบูชา พระพุทธชินสีห์ (จำลอง) 1 ทศวรรษ สพฐ ได้ที่กลุ่มอำนวยการ คุณสุรีย์พร ปาละสานต์

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
25 / ก.ค. / 2557 : ( 630 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนกรอกแบบรายงานด้านคุณภาพโรงเรียนให้ครบทุกไฟล์
ส่งกลับเป็นไฟล์ Excel ทาง E- Filing หรือ แผ่น CD ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
22 / ก.ค. / 2557 : ( 926 / ) โดย policy
1 stars ( 1 / 1 )
ให้โรงเรียนกรอกแบบรายงานด้านโอกาสทางการศึกษา
ส่งกลับเป็นไฟล์ Excel ทาง E- Filing หรือ แผ่น CD ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
18 / ก.ค. / 2557 : ( 413 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แบบฟอร์ต่างๆ
บัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2557
30 / มิ.ย. / 2557 : ( 769 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กำหนดการรับTablet ปีงบประมาณ 2556
แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 / ก.ค. / 2557 : ( 447 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การย้ายปกติและย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์ย้ายส่งคำร้องขอย้ายถึงเขตฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
22 / ก.ค. / 2557 : ( 195 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ย้ายส่งคำร้องขอย้ายถึงเขตฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
2 / ก.ค. / 2557 : ( 1812 / ) โดย personnel
4 stars ( 4 / 1 )
คำสั่งย้าย
ลงนามคำสั่งย้าย
10 / มิ.ย. / 2557 : ( 1362 / ) โดย personnel
5 stars ( 5 / 1 )
การรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูปีการศึกษา 2557
การรายงานข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครูปีการศึกษา 2557

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
23 / ก.ค. / 2557 : ( 211 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การคัดเลือกนักเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การคัดเลือกนักเรียนอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัคร 1- 30 สิงหาคม 2557 สอบรอบที่ 1 15 พฤศจิกายน 2557
17 / ก.ค. / 2557 : ( 916 / ) โดย prnews
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
แก้ไขใหม่ล่าสุดเรื่อง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
15 / ก.ค. / 2557 : ( 234 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3
แจ้งโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 , รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 กรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์
9 / ก.ค. / 2557 : ( 863 / ) โดย prnews
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 / ก.ค. / 2557 : ( 119 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
แจ้งโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบฟอร์มโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
28 / ก.ค. / 2557 : ( 191 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
18 / ก.ค. / 2557 : ( 441 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วิธีการอัพเดทโปรแกรม Scan tool 3.1 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
แจ้งโรงเรียนในสังกัดอัพเดทโปรแกรม Scan tool 3.1 (เวอร์ชั่นล่าสุด)
16 / ก.ค. / 2557 : ( 716 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การนำเข้าข้อมูลการคัดกรองนักเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แจ้งโรงเรียนในสังกัดดาวน์โหลดโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนโปรแกรม Scan tool 3 เวอร์ชั่นล่าสุด

 ข่าวสารทั่วไป
18 / ก.ค. / 2557 : ( 251 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
Montessori
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑๗-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
3 / ก.ค. / 2557 : ( 226 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
พิธีเปิด
งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดสกลนคร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือหนองทุ่งมน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9 / มิ.ย. / 2557 : ( 269 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันเกียรติยศ
ความสำเร็จที่ภาคภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒
9 / มิ.ย. / 2557 : ( 255 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หอสมุดเฉลิมราชกุมารี อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
28 / ก.ค. / 2557 : ( 45 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้สถานศึกษาเอกชน กรอกแบบรายงานและนำส่งภายในวันอังคารที่ 29 ก.ค.57 เป็นอย่างช้า คลิกT
จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลาย และระดับอาชีวศึกษา ที่มีอายุ 15-17 ปี
27 / ก.ค. / 2557 : ( 73 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำข้อมูลการเรียนอินทราเน็ตโรงเรียนเอกชน
รอง ผอ.สพป.สน๒ ท่านสุนทร สีดาบุตร ประธานพิธีเปิดอบรม ในวันที่ ๒๖-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗
25 / ก.ค. / 2557 : ( 54 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557
แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดกรอกแบบรายงานประจำเดือนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
23 / ก.ค. / 2557 : ( 49 / ) โดย prvsch
3 stars ( 3 / 1 )
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 2557
สช.แจ้งโรงเรียนเอกชน ที่สนใจและประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ดาวน์โหลดโครงการฯ www.opec.go.th

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
1 / ก.ค. / 2557 : ( 253 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
3 / มิ.ย. / 2557 : ( 537 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2557
1 / พ.ค. / 2557 : ( 453 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนมีนาคม 2557
2 / เม.ย. / 2557 : ( 521 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
21 / ก.ค. / 2557 : ( 289 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี ๒๕๕๗
ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗...
21 / ก.ค. / 2557 : ( 44 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.
16 / ก.ค. / 2557 : ( 92 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กรณีได้ใบรับรองสิทธิแล้วแต่ยังไม่รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู..
15 / ก.ค. / 2557 : ( 126 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความร่วมมือจัดส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2557
รายชื่อศูนย์เครือข่ายฯ ที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อ...

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 990 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 868 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1052 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 754 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 206 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2418 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 2649 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 2783 / ) โดย admin
3.5 stars ( 3.5 / 3 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 28 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 292 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 197 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์
[ 23 / ธ.ค. / 2556 ] รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 279 ) เจ้าของ ทนงศักดิ์ ทินบุตร
[ 16 / พ.ย. / 2556 ] รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ( อ่าน : 223 ) เจ้าของ นายวิชัย ภาวะบุตร
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ( อ่าน : 381 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงความรู้ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาราศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 287 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 2 / ก.ค. / 2556 ] รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 566 ) เจ้าของ นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ
[ 6 / มิ.ย. / 2556 ] รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 1506 ) เจ้าของ นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
[ 2 / มิ.ย. / 2556 ] การพัฒนาชุดการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 558 ) เจ้าของ นางจันทร์สุดา บุตรชาติ

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 19 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 12 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 12 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 10 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 125 / ดาวน์โหลด : 90 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 108 / ดาวน์โหลด : 159 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 354 / ดาวน์โหลด : 568 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 409 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 327 / ดาวน์โหลด : 418 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 324 / ดาวน์โหลด : 478 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 95 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1036 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 687 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 902 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 45152 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
29 / ก.ค. / 2557 : ( 2 / ) โดย 47020079
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

โรงเรียนบ้านพังโคนฯจัดประชุมป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
29 / ก.ค. / 2557 : ( 3 / ) โดย 47020079
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมป.ป.ช.สพฐ.น้อย

โรงเรียนบ้านพังโคนฯประชุมป.ป.ช.สพฐ.น้อยเตรียมจัดอบรมเครือข่ายฯ
28 / ก.ค. / 2557 : ( 32 / ) โดย 47021013
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1

ศูนย์ 1 จัดกิจกรรมตามโครงการ \"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา\"
28 / ก.ค. / 2557 : ( 43 / ) โดย 47020216
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 25-29 ก.ค. 57

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝ่ายประถม) สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-9756950 , 042-776805

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155