[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 5 / มี.ค. / 2558 ] เพลงค่านิยม 12 ประการ ( 13 / ) โดย prnews
[ 5 / มี.ค. / 2558 ] ปฏิทินการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนขนาดเล็ก ( 162 / ) โดย prnews
[ 5 / มี.ค. / 2558 ] 18 โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้กรอกด่วน (ระบบจะปิด 5 มี.ค.58) ( 421 / ) โดย admin
[ 4 / มี.ค. / 2558 ] ด่วน! การรายงานผลการเลื่อนชั้นปลายปี ปีการศึกษา 2557 ( 512 / ) โดย supervise
[ 3 / มี.ค. / 2558 ] ปฏิทินการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของคณะที่ 8 ( 264 / ) โดย admin
[ 3 / มี.ค. / 2558 ] ด่วนมาก! ขอทราบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ( 1018 / ) โดย supervise
[ 2 / มี.ค. / 2558 ] การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 179 / ) โดย support
[ 2 / มี.ค. / 2558 ] ขอเชิญสั่งสองหนังสือ\\\"ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว\\\" ( 101 / ) โดย prnews
[ 2 / มี.ค. / 2558 ] อบรมวิธีสอนภาษาไทยอนุบาลและประถมศึกษา ( 486 / ) โดย prnews
[ 2 / มี.ค. / 2558 ] แจ้งโรงเรียนรับหนังสือ\"สยามมินทร์ สยามใหม่ โทรคมนาคมใต้ร่มพระบารมี\" ( 115 / ) โดย prnews

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
5 / มี.ค. / 2558 : ( 19 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งค่ารักษาพยบาลและการศึกษาบุตร (กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม)
แจ้งค่ารักษาพยบาลและการศึกษาบุตร (กรณีส่งเอกสารเพิ่มเติม)
3 / มี.ค. / 2558 : ( 198 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งรับเอกสารลดหย่อนภาษี AIA พิชิต
แจ้งรับเอกสารลดหย่อนภาษี AIA พิชิต
2 / มี.ค. / 2558 : ( 158 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ติดต่อขอรับเอกสาร กบข. UNDO และ กบข. ลดหย่อนภาษี
ติดต่อขอรับเอกสาร กบข. UNDO และ กบข. ลดหย่อนภาษี
2 / มี.ค. / 2558 : ( 120 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสาร กสจ ของลูกจ้างประจำ
แจ้งรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและเอกสาร กสจ ของลูกจ้างประจำ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
3 / มี.ค. / 2558 : ( 223 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
2 / ก.พ. / 2558 : ( 323 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
25 / พ.ย. / 2557 : ( 513 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 3 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (การแต่งกายชุดสีกากีเพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2557 ในวันที่ 3 ธ.ค. 57 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี (การแต่งกายชุดสีกากีเพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ)
19 / พ.ย. / 2557 : ( 372 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ส่งใบรับสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
18 / ธ.ค. / 2557 : ( 280 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
13 / พ.ย. / 2557 : ( 951 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
10 / ต.ค. / 2557 : ( 1179 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
7 / ต.ค. / 2557 : ( 653 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุดให้โรงเรียนในฝันกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เว็บไซต์www.labschools.com

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 / ก.พ. / 2558 : ( 261 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้ารับฟังคำชี้แจ้ง ในวันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 09.00 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี(ห้อง B)
26 / ม.ค. / 2558 : ( 1145 / ) โดย personnel
5 stars ( 5 / 1 )
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ด้วย ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา
22 / ม.ค. / 2558 : ( 2143 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ย้ายข้าราชการครูต่างเขต
อ.ก.ค.ศ.ได้อนุมัติรับย้ายข้าราชการครูต่างเขตฯ
22 / ม.ค. / 2558 : ( 1328 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้อนุมัติให้ย้ายผู้บริหารฯ

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
26 / ก.พ. / 2558 : ( 894 / ) โดย supervise
4 stars ( 4 / 1 )
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น LAS ปีการศึกษา 2557
ไฟล์แนบ
20 / ก.พ. / 2558 : ( 431 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเปลี่ยนแปลงสนามสอบ NT ปี 2557
แก้ไขโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ NT ปี 2557
19 / ก.พ. / 2558 : ( 478 / ) โดย supervise
2 stars ( 2 / 1 )
แจ้งสถานศึกษาสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเข้าสอบ NT ว่าตรงกับจำนวนเขตแจ้งหรือไม่ถ้าไม่ตรงแจ้งศึกษานิเทศก์ด่วน
ประชาสัมพันธ์
19 / ก.พ. / 2558 : ( 90 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบศูนย์เครือข่ายที่ 4 อำเภอพรรณานิคมจากโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ เป็น โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) และเพิ่มรายชื่อโรงเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านขมิ้นและโรงเรียนราชประชาฯ
ประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 / มี.ค. / 2558 : ( 74 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ ตามรายชื่อแนบท้าย ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
27 / ก.พ. / 2558 : ( 84 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในราชการ ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สั่งซื้อแบบพิมพ์ ตามรายชื่อแนบท้าย ให้ไปติดต่อขอรับแบบพิมพ์ที่สั่งซื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
30 / ม.ค. / 2558 : ( 329 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ป้ายชื่อลูกเสือ
แจ้งโรงเรียนในสังกัดแจ้งข้าราชการครูไปรับป้่ายชื่อลูกเสือที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19 / ม.ค. / 2558 : ( 211 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขออภัยในการให้บริการเนื่องจากต้องเข้าร่วมกีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

 ข่าวสารทั่วไป
30 / ธ.ค. / 2557 : ( 232 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 / ธ.ค. / 2557 : ( 272 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีเปิด
มหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมบวรวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2 / ธ.ค. / 2557 : ( 434 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หนองบัวเกมส์
กีฬานักเรียนอำเภอพังโคน ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
19 / พ.ย. / 2557 : ( 220 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
สั่งจองได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
25 / ก.พ. / 2558 : ( 122 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โอนเงินอุดหนุน ก.พ.58 ให้แล้ว
โอนเงินอุดหนุน ก.พ. 58
24 / ก.พ. / 2558 : ( 130 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้ ร.ร.เอกชนทุกโรงเข้าไปบันทึกข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริง ในเวบ สช.ในวันที่ 25 ก.พ.58
บันทึกนักเรียนเข้าออก
11 / ก.พ. / 2558 : ( 280 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้ทุกโรงเรียนพิมพ์ อน. 4 ด้านขวาเก็บไว้ในวันนี้เนื่องจาก สช.จะปิดทำการถาวร
ให้ทุกโรงพิมพ์ อน. 4 ด้ารขวามือเก็บไว้
5 / ก.พ. / 2558 : ( 280 / ) โดย prvsch
4 stars ( 4 / 1 )
ประกาศเรียนฟรีคลิกที่นี่
ประกาศเรียนฟรี

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
29 / ก.ย. / 2557 : ( 362 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 944 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 516 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
3 / มิ.ย. / 2557 : ( 857 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนเมษายน 2557

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
10 / ก.พ. / 2558 : ( 164 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขยายเวลากรณีการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนรายวิชาเพิ่มเติม ภายใน 30 มิ.ย. 58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2280 6168
5 / ก.พ. / 2558 : ( 166 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอรับเกียรติบัตรโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ประจำปี 2557 (เกียรติบัตรคุรุสภา)
ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
19 / ม.ค. / 2558 : ( 259 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ...
12 / ม.ค. / 2558 : ( 301 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2557 (รายอำเภอ)
ในงานวันครู ประจำปี 2558 วันที่ 16 มกราคม 2558

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1270 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1093 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1369 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 918 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 398 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2766 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3039 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3221 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 70 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 67 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 308 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 740 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 467 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์
[ 23 / ธ.ค. / 2556 ] รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 617 ) เจ้าของ ทนงศักดิ์ ทินบุตร
[ 16 / พ.ย. / 2556 ] รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ( อ่าน : 407 ) เจ้าของ นายวิชัย ภาวะบุตร
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ใช้ยุทธศาสตร์ RSI เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ( อ่าน : 605 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 12 / ส.ค. / 2556 ] ผลการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบ (Interactive Multimedia) ที่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงความรู้ที่มีต่อการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ดาราศาสตร์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 464 ) เจ้าของ นางถนอมศรี บุตรโยธี
[ 2 / ก.ค. / 2556 ] รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสริมสร้างสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 903 ) เจ้าของ นางอรัญญา ธรรมกุลธีระกิจ

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 35 / ดาวน์โหลด : 25 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 92 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 109 / ดาวน์โหลด : 163 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 587 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 422 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 347 / ดาวน์โหลด : 459 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 338 / ดาวน์โหลด : 510 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 252 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1217 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 935 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 1095 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 92128 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
5 / มี.ค. / 2558 : ( 5 / ) โดย 47020093
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ใหม่

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ วงเงินงบประมาณ 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
5 / มี.ค. / 2558 : ( 88 / ) โดย 47020187
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนบ้านหนองกุง

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์-ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน
3 / มี.ค. / 2558 : ( 38 / ) โดย 47020164
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้วรับมอบขนมจากผู้ใหญ่ใจดี

โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้วรับมอบขนมจากคุณกบคุณต้นและคณะจากสมุทรสาครวันที่ 3 มีนาคม 2558 ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเป็นอย่างยิ่ง
27 / ก.พ. / 2558 : ( 212 / ) โดย 47020155
5 stars ( 5 / 1 )
โรงเรียนบ้านตาลรับสมัครครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม)

โรงเรียนบ้านตาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155