ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ รุ่นที่ 4 พบปะสังสรรค์พร้อมกัน วันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ***คำแนะนำในการกรอกรายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขอให้ใช้ Fire Fox หรือ Google Chrome สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน Username: คือรหัสSMISของโรงเรียน 8 หลัก แล้วตามด้วย@dlit.ac.th ส่วน Password เป็น รหัสSMIS 8 หลักของโรงเรียน เช่น Username : 4702xxxx@dlit.ac.th Password : 4702xxxx สำหรับครูรายบุคคลให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่***
[แผนที่โรงเรียนในสังกัด ] [ หน้าหลัก ] [ สำหรับผู้ดูแล ] [ สำหรับโรงเรียน ]
  

ประวัติและผลงาน ผอ.สพป.สน.2อ.ก.ค.ศ.
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ


ข้อสอบ Pre-ONET 2556
ข้อสอบ Pre-NT 2556
ข้อสอบ Pre-ONET 2555
กระดาษคำตอบPre-ONET'55
เฉลย Pre-ONET'55 การให้คะแนนวิชาการงานฯ
เฉลยภาษาไทยชุดที่ 2
กรอกสรุปรายโรงPre-ONET'55
แบบกรอกคะแนนรายบุคคล
ส่งไฟล์คะแนนรายบุคคลดอกไม้จากไส้มันสำปะหลัง

หนังสือหน้าเดียว

จัดกิจกรรมด้วยโครงการ

ดาวน์โหลดการบรรยายBest Practice
Untitled Document


บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ 4 ส.
ปฎิทินและแนวการดำเนินการทดสอบ 9 ครั้ง
แนวข้อสอบสำหรับชั้น ม.1-ม.3(ตลอดปีการศึกษา)
ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3
ส่งรายงานผลการสอบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิธีการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ข่าวจากกลุ่มงานข้อมูลฯ
Untitled Document Untitled Document
กู้Hotmailจากการถูกบล๊อก

เทคนิคการใช้งาน windows7

เร่ง Speed ให้ windows7
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

e-Learning

Untitled Document

   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 31 / มี.ค. / 2558 ] รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่รายงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมบูรณ์แล้ว ( 406 / ) โดย admin
[ 31 / มี.ค. / 2558 ] ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการไปศึกษาดูงานห้องสมุดและรับหนังสือห้องสมุดของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ( 244 / ) โดย supervise
[ 31 / มี.ค. / 2558 ] โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ ( 135 / ) โดย personnel
[ 31 / มี.ค. / 2558 ] แจ้งยอดเงินบริจาคเพื่อไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( 58 / ) โดย general
[ 30 / มี.ค. / 2558 ] ขวัญกำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านนางัว ( 187 / ) โดย prnews
[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การกรอกข้อมูลประเมินผลการดำเนินการโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมออนไลน์(สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก)ภาย 31 มีนาคม 2558 ( 1741 / ) โดย admin
[ 27 / มี.ค. / 2558 ] ขอเชิญเช่าบูชาพระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู ( 85 / ) โดย prnews
[ 27 / มี.ค. / 2558 ] ขอเชิญเช่าบูชาพระหลวงพ่อโสธร ( 68 / ) โดย prnews
[ 27 / มี.ค. / 2558 ] ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อกา บุญเลิศ ( 172 / ) โดย prnews
[ 27 / มี.ค. / 2558 ] ส่ง CD ภาพถ่ายการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมครัังที่ 64 ( 114 / ) โดย prnews

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน
27 / มี.ค. / 2558 : ( 287 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตรพยาบาล
แจ้งให้มารับเอกสารเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรพยาบาล 18 มีนาคม 2558
26 / มี.ค. / 2558 : ( 222 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เร่งรัดการเบิกจ่าย รายการค่าอุปกรณ์กีฬา (เพิ่มเติม)
เร่งรัดการเบิกจ่าย รายการค่าอุปกรณ์กีฬา (เพิ่มเติม)
26 / มี.ค. / 2558 : ( 105 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เร่งรัดการเบิกจ่าย รายการค่าอุปกรณ์กีฬา
เร่งรัดการเบิกจ่าย รายการค่าอุปกรณ์กีฬา
26 / มี.ค. / 2558 : ( 138 / ) โดย finance
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (บัตรประกันสังคม)

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ
31 / มี.ค. / 2558 : ( 60 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
31 / มี.ค. / 2558 : ( 307 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การแต่งกายในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2558
การแต่งกายในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนเมษายน 2558
31 / มี.ค. / 2558 : ( 197 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558
3 / มี.ค. / 2558 : ( 308 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนโยบายและแผน
30 / มี.ค. / 2558 : ( 415 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
จัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษาเปิดให้ทำการแก้ไขข้อมูลจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 20 เมษายน 2558
18 / ธ.ค. / 2557 : ( 330 / ) โดย policy
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน จะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
13 / พ.ย. / 2557 : ( 1034 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วนที่สุด!! แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57
10 / ต.ค. / 2557 : ( 1239 / ) โดย itec
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)
ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 / มี.ค. / 2558 : ( 130 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอุปสมบท
เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
16 / มี.ค. / 2558 : ( 547 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินฯ
24 / ก.พ. / 2558 : ( 336 / ) โดย personnel
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอเชิญประชุม ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้ารับฟังคำชี้แจ้ง ในวันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 09.00 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี(ห้อง B)
26 / ม.ค. / 2558 : ( 1320 / ) โดย personnel
5 stars ( 5 / 1 )
การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ด้วย ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
27 / มี.ค. / 2558 : ( 1121 / ) โดย Supervise
5 stars ( 5 / 1 )
ผลการสอบ O-NET
ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ประกาศแล้ว
16 / มี.ค. / 2558 : ( 348 / ) โดย supervise
1 stars ( 1 / 1 )
แก้ไขชื่อ - สกุลกรรมการ ประเมินโรงเรียนต้นแบบและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2557
ไฟล์แนบ
16 / มี.ค. / 2558 : ( 149 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
LAS เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.2
แก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนวิทยาศาสตร์ ม.2
16 / มี.ค. / 2558 : ( 154 / ) โดย Supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
LAS แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.1
แก้ไขเฉลยวิทยาศาสตร์ ม.1ข้อ 29

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30 / มี.ค. / 2558 : ( 143 / ) โดย support
5 stars ( 5 / 1 )
การประขุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับสื่อหนังสือนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเด็กปฐมวัย
16 / มี.ค. / 2558 : ( 301 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้ดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
16 / มี.ค. / 2558 : ( 184 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
13 / มี.ค. / 2558 : ( 68 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โครงการหนึ่งปณิธาน หนึ่งความดีเฉลิมพระเกียรติจักรีวงศ์ ปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือที่ ศธ 04143/954 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558

 ข่าวสารทั่วไป
30 / ธ.ค. / 2557 : ( 292 / ) โดย supervise
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
29 / ธ.ค. / 2557 : ( 317 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
พิธีเปิด
มหกรรมกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมบวรวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
2 / ธ.ค. / 2557 : ( 492 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
หนองบัวเกมส์
กีฬานักเรียนอำเภอพังโคน ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
19 / พ.ย. / 2557 : ( 250 / ) โดย general
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
สั่งจองได้ที่ สพป.สกลนคร เขต 2 กลุ่มงานสารบรรณกลาง

 ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
31 / มี.ค. / 2558 : ( 63 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกT
เกี่ยวกับแบบพิมพ์ การสั่งซื้อ การจัดเก็บและการอนุมัติจบการศึกษา ตาม แบบ ปพ.๑ ปพ.๒ ปพ.๓
27 / มี.ค. / 2558 : ( 67 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ขยายระยะเวลาการดำเนินการงานระบบ e-Studentloan ประจำปีการศึกษา 2558
ตามเอกสารแนบ
27 / มี.ค. / 2558 : ( 32 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ตามเอกสารแนบ
27 / มี.ค. / 2558 : ( 52 / ) โดย prvsch
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ให้โรงเรียนเอกชนส่งเบิกเงินอุดหนุนเดือน เม.ย. 58 ภายในวันที่ 30 มี.ค. 58
เบิกเงินอุดหนุน เม.ย. 58

 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยตรวจสอบภายใน
15 / มี.ค. / 2558 : ( 309 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา
29 / ก.ย. / 2557 : ( 398 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไปผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
5 / ส.ค. / 2557 : ( 1007 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ
สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2557
1 / ก.ค. / 2557 : ( 551 / ) โดย audit
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งปฏิทินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
13 / มี.ค. / 2558 : ( 186 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กรณีเร่งด่วน เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป
ในระหว่างวันที่ 10 – 29 มีนาคม 2558 ..
12 / มี.ค. / 2558 : ( 68 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2558
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ..
12 / มี.ค. / 2558 : ( 130 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558...
9 / มี.ค. / 2558 : ( 122 / ) โดย kuru
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558...

 ข่าวการประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
16 / ต.ค. / 2555 : ( 1304 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
สพป.สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
สพป. สกลนคร เขต 2 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 ขนาด จำนวน 14 เครื่อง
27 / ก.ย. / 2555 : ( 1132 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาประกาศสอบราคาซื้อพัดลมติดเพดาน เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 9 รายการ
24 / ก.ย. / 2555 : ( 1405 / ) โดย nited
5 stars ( 5 / 3 )
โรงเรียนบ้านตาลเลียน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
โรงเรียนบ้านตาลเลียน ประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส้วม แบบ สปช.401 เป็นส้วมแบบพิเศษ/2555 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
14 / ก.ย. / 2555 : ( 943 / ) โดย nited
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ
โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษาและการอาชีพ จำนวน 13 รายการ

 Teacher Variety "ครูดีที่หนูรัก"
18 / ธ.ค. / 2556 : ( 420 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รายการ Teacher Variety
รายการ Teacher Variety
10 / ต.ค. / 2555 : ( 2836 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 2 )
ถ่ายทำรายการ Teacher Variety ปีที่ 2 ตอนลายมือสวยด้วยมือครู
นำเสนอการฝึกทักษะนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้ลายมือสวย เป็นระเบียบอ่านง่าย ให้กับนักเรียนทั้งโรงเรียน มีวิธีการอย่างไรติดตามเร็ว ๆ นี้
21 / ก.พ. / 2555 : ( 3101 / ) โดย admin
4.5 stars ( 4.5 / 57 )
Teacher Variety ตอนที่ 7 \\\\\\\"น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย CAI\\\\\\\"
ว่าที่ ร.อ.สุเทพ ปามุทา ร.ร.บ้านบงใต้โนนรัง Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนด้วย CAI
9 / ม.ค. / 2555 : ( 3306 / ) โดย admin
4 stars ( 4 / 4 )
Teacher Variety ตอนที่ 6 \\\\\\\"สอนวิทย์ด้วย Science Show
ครูวิจิตรา Master Teacher สพป.สกลนคร เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม Science Show

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 28 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติเพื่อการรับรู้ทางศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบึงโน ( อ่าน : 13 ) เจ้าของ นางสาวรักษินันท์ ปานนิล
[ 23 / มี.ค. / 2558 ] การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 43 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 20 / มี.ค. / 2558 ] การประเมินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 ( อ่าน : 48 ) เจ้าของ ดร.ประภัสร สุภาสอน
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 177 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 23 / ก.พ. / 2558 ] รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทสังคมไทยในยุคปัจจุบันแบบบูรณาการตามแนวพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านภูตะคาม ( อ่าน : 181 ) เจ้าของ นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
[ 24 / ก.ค. / 2557 ] การปลูกฝังความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการส่งงาน/การบ้าน ( อ่าน : 332 ) เจ้าของ นางสาวภาณิชา ศรีรัตน์
[ 6 / ก.พ. / 2557 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 806 ) เจ้าของ นายอัคเดช เจริญวงศ์
[ 26 / ธ.ค. / 2556 ] การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( อ่าน : 523 ) เจ้าของ อัคเดช เจริญวงศ์
[ 23 / ธ.ค. / 2556 ] รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 672 ) เจ้าของ ทนงศักดิ์ ทินบุตร
[ 16 / พ.ย. / 2556 ] รายงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนคร ( อ่าน : 451 ) เจ้าของ นายวิชัย ภาวะบุตร

 เผยแพร่ download
[ 16 / ก.ย. / 2556 ] เอกสารประกอบการอบรมเข้มครูภาษาอังกฤษ 2013 (อ่าน : 35 / ดาวน์โหลด : 25 ) โดย 47020081
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมการรับนักเรียน 2556 สำหรับโรงเรียน (อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย enc
[ 11 / ก.พ. / 2556 ] คู่มือการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปี 2556 แบบละเ้อียด (อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 3 ) โดย enc
[ 12 / พ.ย. / 2555 ] เกณฑ์ประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน : 11 / ดาวน์โหลด : 15 ) โดย mini
[ 16 / พ.ย. / 2553 ] แผนประกัน54 (อ่าน : 126 / ดาวน์โหลด : 92 ) โดย admin
[ 7 / พ.ค. / 2553 ] การประเมินสมรรถนะผู้บริหาร (ชุดที่ 1) (อ่าน : 109 / ดาวน์โหลด : 163 ) โดย admin
[ 23 / เม.ย. / 2553 ] คู่มือการสร้างE-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author (อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 587 ) โดย admin
[ 13 / เม.ย. / 2553 ] โปรแกรมแปลงไฟล์เป็น PDFฟรี (อ่าน : 335 / ดาวน์โหลด : 422 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.4 (อ่าน : 347 / ดาวน์โหลด : 460 ) โดย admin
[ 13 / ก.พ. / 2553 ] รวมข้อสอบชั้น ป.3 (อ่าน : 338 / ดาวน์โหลด : 510 ) โดย admin

 กลุ่มงานสารสนเทศ
2 / พ.ค. / 2557 : ( 284 / ) โดย support
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประชุมสัมมนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เข้าประชุม
3 / ม.ค. / 2557 : ( 1240 / ) โดย admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การกรอกข้อมูลเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลเพื่อใช้งานการจัดสรรงบประมาณ ปี 2557
20 / พ.ค. / 2556 : ( 973 / ) โดย plan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ด่วน!! กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและจำนวนบุคลากร
กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียนจำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
8 / ต.ค. / 2555 : ( 1130 / ) โดย plan
5 stars ( 5 / 1 )
แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554
http://portal.bopp-obec.info/obec54_3/

 ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็ก
[ 7 / ม.ค. / 2556 ] เฉลยข้อสอบ Pre-ONET 2555 ( 92994 / ) โดย admin

 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน
31 / มี.ค. / 2558 : ( 85 / ) โดย 47020191
5 stars ( 5 / 1 )
โรงเรียนบ้านนาทม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
30 / มี.ค. / 2558 : ( 59 / ) โดย 47020063
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านบึง จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านบึง อ.พรรณานิคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่จบ ชั้น ป.6 และ ม.3
30 / มี.ค. / 2558 : ( 106 / ) โดย 47020155
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านตาลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านตาลประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
29 / มี.ค. / 2558 : ( 115 / ) โดย 47020191
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
โรงเรียนบ้านนาทมรับสมัครครูอัตราจ้าง(เพิ่มเติม)

โรงเรียนบ้านนาทมรับสมัครครูอัตราจ้างเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

  

Untitled Document Untitled Document Untitled Document
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ศูนย์ราชการอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
โทรศัพท์ 042-722-319-24 โทรสาร 042-721-155