ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

บก.06

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายเอกส

จัดสรรเครื่องถ่ายเอกสาร

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of