ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุดเเละอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา(ShoppingList)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

บก.06-ครุภัณฑ์ห้องสมุด

รายละเอียดแนบท้ายครุภัณห้องสมุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of