ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษา(ShoppingList)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ห้องสมุด

บก.06-อุปกรณ์ห้องสมุด

แนบท้ายรายการอุปกรณ์ห้องสมุด

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of