ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ปผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ประเภทวิชาการระดับชำนาญการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ประกาศ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of