ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563  โดยการนำของ ดร.เจริญ   ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เพื่อมอบนโยบายและข้อราชการในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน พร้อมการแนะนำผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาและบรรจุใหม่รวมถึงผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึกและพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน และมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69/2562 และมอบโล่รางวัล IQA ให้กับโรงเรียนบ้านสูงเนินและโรงเรียนบ้านโนนอุดม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  เมื่อ 25 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of