ศูนย์เครือข่ายที่ 13 อบรมพัฒนาครู

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 13 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย โดยนายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ปรธานศูนย์เครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี


Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of